Àrees de pràctica

Té cap consulta?

Contáctenos ahora

Fiscal

• Assessorament fiscal a societats mercantils, entitats sense ànim de lucre i persones físiques

• Planificació fiscal nacional i internacional en operacions de reestructuració societària

• Planificació patrimonial i successòria

• Revisió fiscal (Due Diligence)

• Inspeccions, reclamacions i recursos