Equip

Portada » Equip » Rafael Castilla

Rafael Castilla

Fundador del bufet
President executiu

Àrees d’especialitat:
Concursal, mercantil, bancària.

Col·legiat a l’ICAB des de l’any 1971.

Activitat professional

Responsable de l’àrea jurídica de Banca Mas Sardà des de 1971. Paral·lelament, a partir de 1971, compagina les responsabilitats anteriors amb l’advocacia i funda Bufete Castilla Abogados, SCP. L’any 1975 és nomenat secretari tècnic no conseller del Banco de Expansión Industrial. L’any 1980 és nomenat lletrat en cap del Departament d’Assessoria Jurídica i secretari del Consell d’Administració de Banca Mas Sardà, S. A. El 1989 és nomenat assessor jurídic extern del Banco Urquijo. Des de 1990 i actualment és secretari del Consell d’Administració de Privat Bank Degroof, S. A. i assessor jurídic extern de la dita societat.

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Peritatge Mercantil per la Universitat de Barcelona. Cursos de formació en Direcció i Administració d’Empreses impartits per ESADE. Diplomat per l’Escola de Pràctica Jurídica. Diplomat pel Centro de Estudios Tributarios. Diversos cursos d’especialització en la “Llei d’Enjudiciament Civil” i en la “Llei Concursal” impartits per l’ICAB y per ESADE.

Idiomes

Castellà, català i francès